Featured Posts

Home Refinance LoanMy WebSite Hi every one me dinesh reddy, Web Content Manager. my job is focusing on advanced web services and security technology and their application, with an in-depth focus .

Readmore

Portfolio Dinesh Reddy's Portfolio, my work...

Readmore

Leave a comment Please leave a comment on my website/blog and work, thanks

Readmore

Thursday, August 02, 2012

0
Yemito ivala rekkalochinattu song lyrics from Andala rakshasi
Yemito ivala rekkalochinattu song lyrics from Andala rakshasi

ఏమిటో ఇవాళ  రెక్కలోచినట్టు -- అందాల  రాక్షసి 
Singers : Haricharan
Lyrics : Rakendu Mouli


శపించేనే  నన్ను  నా గతం 
ఆలస్యమైందని  తనకు  నీ  పరిచయం 
నువ్వేనత  ఇకపై  నా  జీవితం 

శాపమైన  వారంల  తోచేలే  ఈ  క్షణం 

ఏమిటో ఇవాళ  రెక్కలోచినట్టు 
వింతగా ఆకాశామంచు  తాకుతున్న 
గుండెనే  కోరుక్కుతిన్న  కళ్ళు  చూసినంతనే 
మనస్స్సు నవ్వే  మొదటిసారి 
ఏం  మార్పిడి ఎడారి  ఎండా  మావి  ఉప్పెనై  మున్చేనే  కలే  కాదుగా 
నీ  వల్లనే  భరించలేని  తీపి  బదలీ …..

ఆగని  ప్రయాణమే  యుగాలుగా  సాగిన  ఓ  కలమ  నువ్వే 
ఆగుమ  తానేన  చెంతనుండగా  తరమకే  ఓ  దురమ …….
నువ్వేలేని  నేను  నేనుగా  లేనే  లేనుగా 
లోకాన్నే  జయించిన  నీ  ప్రేమ  వాళ్ళ 
పొందుతున్న  హాయి  ముందు  ఓడిపోవే 
జరిందిలే  జల్లంటూ  వాన  చినుకు  తాకి  తడిసిన్దిన్దిలే  నాలో  ప్రాణమే 
ఎ  భాదకే  ప్రేమన్న  మాట  తక్కువైన్దిగా 

గుండెలో  చేరవుగా  ఉచ్వసలగా  మరకే  నిశ్వాసాల …
నీకే  న్యాయమా  నన్నే  మర్చి  ఎదుగానంతగా  నువ్వల  ఉన్నవేళ 
నిన్నల్లోనే  నిన్దిపోకల  నిజమ్లోకిరా …
కలలతోనే  కాలయాపన  నిజలజాడ  నీవే  అంటూ మెలకువే  కలే  చూపే 
ఎం మార్పిడి  నీ  మీద  ప్రేమ  పుట్టుకోచే  ఎం  చేయను  నువ్వే  చెప్పావ 
ఈ  భాదకే  ప్రేమన్న  మాట  తక్కువైన్దిగా 

ఏమిటో  ఇవాళ  రెక్కలోచినట్టు 
వింతగా  ఆకాశామంచు  తాకుతున్న 
గుండెనే  కోరుక్కుతిన్న  కళ్ళు  చూసినంతనే 
మనస్స్సు  నవ్వే  మొదటిసారి 
ఏం  మార్పిడి  ఎడారి  ఎండా  మావి  ఉప్పెనై  మున్చేనే  కలే  కాదుగా 
నీ  వల్లనే  భరించలేని  తీపి  బదలీ ….

.................

Shapinchene nannu na gatham
Alasyamaindani tanaku nee parichayam
Nuvvenata ikapai naa jeevitham
Shapamaina varamla thochele ee kshanam

Yemito ivala rekkalochinattu
Vinthaga akashamanchu takutunna
Gundene korukkutinna kallu chusinanthane
Manasssu navve modatisari
Yem marpidi edari enda mavi uppenai munchene kale kaduga
nee vallane bharinchaleni theepi badhaley…..

Agani prayaname yugaluga Sagina o kalama nuvve
aguma tanena chenthanundaga taramake o durama…….
Nuvveleni nenu nenuga lene lenuga
Lokanne jayinchina nee prema valla
Pondutunna hayi mundu odipove
Jarindile jallantu vaana chinuku taki tadisindindile nalo praname
E bhadake premanna maata takkuvaindiga

Gundelo cheravuga uchvasalaga marake nishvasala…
Neeke nyayama nanne marchi edugananthaga nuvvala unnavela
Ninnallone nindipokala nijamlokiraa…
Kalalathone kalayapana nijalajada neeve antu melakuve kale chupe
Em marpidi nee meeda prema puttukoche em cheyanu nuvve cheppava
Ee bhadake premanna maata takkuvaindiga

Yemito ivala rekkalochinattu
Vinthaga akashamanchu takutunna
Gundene korukkutinna kallu chusinanthane
Manasssu navve modatisari
Yem marpidi edari enda mavi uppenai munchene kale kaduga
nee vallane bharinchaleni theepi badhaley…..

Tuesday, February 01, 2011

0
Purudu Posthe Lancham lyrics- from Broker- Touching Song on Corruption

Purudu Posthe lancham , boddukosthe lancham , amma paalakanna munde parichayamee lancham
Purudu Posthe Lancham - from Broker- Touching Song on Corruption
Movie-Broker (Telugu) RP Patnaik
Singer-Priya Subramanian
Lyrics-Chaitanya Prasad

పురుడు పోస్తే లంచం, బొడ్డుకోస్తే లంచం, అమ్మ పాలకన్న ముందే పరిచయమీ లంచం,
బతకడానికి లంచం , ఎదగడానికి లంచం, అంతరాత్మని తాక్కటు పెట్టేది లంచం,
నిజాము నిజమని నమ్మాలంటే లంచం, అబద్దం నిజమంటూ నమ్మించే లంచం,
లంచాలు లేనట్టి మంచిప్రపంచం కావ్వాలన్న కాని ఇవ్వాలీ లంచం,

పసిపాప ముద్దిస్తే చాక్లెట్టు లంచం, పిల్లోడు పాసైతే సెల్ ఫోను లంచం,
ఇల్లాలు సేవలకు నేక్లేస్సు లంచం, శ్రీవరికివ్వాలి కౌగిల్ల లంచం,
ఇంటింట సరదాగా మొదలైన లంచం, ఇంతింతై లోకాన్ని కమ్మిందీ లంచం,
ప్రేమల్లోన లంచం, పెళ్లిల్లోనా లంచం, అనుబందాల్ని వేళ్ళతో ఆడించే లంచం.

నిరుపేద బతుకుల్ని పీల్చేదీ లంచం , పిడికిట్లో మెతుకులను దోచేదీ లంచం,
ప్రాజెక్ట్ లంటూ బొక్కేదీ లంచం, గుడిలోని దేవుణ్ణి మింగేదీ లంచం,
డ్యూటీ చాటున సాగు లూటీ లంచం, అభివృద్దిని నట్టేట్లో ముంచేదీ లంచం,
బర్త్ ప్రూఫ్ కి లంచం, డెత్తుప్రూఫ్ కి లంచం, వల్లకాటికి పోయినా వీడదీ లంచం,
నీతి లేని లంచం జాతిలేని లంచం, తెల్ల దొరలను మరిపించే లంచం.

Thursday, September 24, 2009

1
A Funny Mail from a frustrated victim of chain mails


I wanted to thank all my friends and family who have forwarded chain letters to me in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 and 2008 and continuing it in 2009 also.......Because of your kindness:

* I stopped drinking Coca Cola after I found out that it's good for removing toilet stains.

* I stopped going to the movies for fear of sitting on a needle infected with AIDS.

* Forwarded hundreds of mails but still waiting for FREE DESKTOP, LAPTOP, CAMERA, CELLPHONE etc….

* I smell like a wet dog since I stopped using deodorants because they cause cancer...

* I don't leave my car in the parking lot or any other place and sometimes I even have to walk about 7 blocks for fear that someone will drug me with a perfume sample and try to rob me.

* I also stopped answering the phone for fear that they may ask me to dial a stupid number and then I get a phone bill with calls to Uganda, Pakistan, Singapore and Tokyo.

* I also stopped drinking anything out of a Can for fear that I will get sick from the rat faeces and urine.

* When I go to parties, I don't look at any girl, for fear that she will take me to a hotel, drug me, then take my kidneys and leave me taking a nap in a bathtub full of ice.

I also donated all my savings to the Amy Bruce account. A sick girl that was about to die in the hospital about 7,000 times.. (Poor girl! she's been 7 since 1993...)

* Still open to help somebody from Nigeria who wants to use my account to transfer his uncle's property of $ 100 million. So much trustworthy.

* I have forwarded 35 emails to 400 people hoping that Ericsson or Nokia will send me latest mobile phones but those models are also obsolete now.

* Made some Hundred wishes before forwarding those Ganesh , Tirupathi Balaji pics etc. Now most of those 'Wishes' are already married (to someone else)

NOW IMPORTANT NOTE:

If you do not send this e-mail to at least 11,246 people in the next 10 seconds, a bird will shit on your head today at 6:30pm.

Nothing has happened till now......... ......... .... but who knows. So please forward.Thursday, July 09, 2009

2
Don't Give Up/Stop Loving


There was this guy who saw a scorpion floundering around in the water. He decided to save it by stretching out his finger, but the scorpion stung him. The man still tried to get the scorpion out of the water, but the scorpion stung him again.

A man nearby told him to stop saving the scorpion that kept stinging him.

But the boy said: "It is the nature of the scorpion to sting. It is my nature to love. Why should I give up my nature to love just because it is the nature of the scorpion to sting?"

Don't give up loving.Don't give up your goodness.
Even if people around you sting . . .
LOVE ALL..

0
The Reason Why A Thin Girl Cannot Find Her Mr.Right

So Gals Don't Say NO to MEALS.....
Eat Healthy..... :-)

Thursday, July 02, 2009

0
REAL SUSPENSE

REAL SUSPENSE
>This is really a great suspense...!!!!!
>
>
>Read it carefully to know what it is.
>
>
>A man is driving down the road and breaks down near
>
>
>a monastery. He goes to the monastery, knocks on the
>
>
>door, and says, My car broke down.
>
>
>Do you think I could stay the night?
>
>
>the monks graciously accept him, feed him dinner,
>
>
>even fix his car. As the man tries to fall asleep,
>
>
>he hears a strange sound. The next morning, he asks
>
>
>the monks what the sound was, but they say, We
>
>
>can't tell you. You're not a monk.
>
>
>The man is disappointed but thanks them anyway and
>
>
>goes about his merry way. Some years later, the same
>
>
>man breaks down in front of the same monastery. The
>
>
>monks again accept him, feed him, even fix his car.
>
>
>That night, he hears the same strange noise that he
>
>
>had heard years earlier.
>
>
>The next morning, he asks what it is, but the monks
>
>
>reply, We can't tell you. You're not a monk.
>
>
>The man says, All right, all right. I'm dying to
>
>
>know. If the only way I can find out what that sound
>
>
>was is to become a monk, how do I become a monk?
>
>
>The monks reply, You must travel the earth and tell
>
>
>us how many blades of grass there are and the exact
>
>
>number of sand pebbles. When you find these numbers,
>
>
>you will become a monk.
>
>
>The man sets about his task. Some forty-five years
>
>
>later, he returns and knocks on the door of the
>
>
>monastery. He says, I have traveled the earth and
>
>
>have found what you have asked for. There are
>
>
>145,236,284,232 blades of grass and
>
>
>231,281,219,999,129,382 sand pebbles on the earth.
>
>
>The monks reply, Congratulations. You are now a
>
>
>monk. We shall now show you the way to the sound.
>
>
>The monks lead the man to a wooden door, where the
>
>
>head monk says, The sound is right behind that
>
>
>door.
>
>
>The man reaches for the knob, but the door is
>
>
>locked. He says, Real funny. May I have the key?
>
>
>The monks give him the key, and he opens the door.
>
>
>Behind the wooden door is another door made of
>
>
>stone. The man demands the key to the stone door.
>
>
>The monks give him the key, and he opens it, only to
>
>
>find a door made of ruby. He demands another key
>
>
>from the monks, who provide it. Behind that door is
>
>
>another door, this one made of sapphire.. So it went
>
>
>until the man had gone through doors of emerald,
>
>
>silver, topaz, and amethyst.
>
>
>Finally, the monks say, This is the last key to the
>
>
>last door.
>
>
>The man is relieved to no end. He unlocks the door,
>
>
>turns the knob, and behind that door he is amazed to
>
>
>find the source of that strange sound.
>
>
>
>
>
>
>. . . . But I can't tell you what it is because
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>you're not a monk.

0
Nivio - world’s Windows based online desktop

Nivio is the smart new service that makes every computer yours

Your personal Windows desktop on any computer in the world. All you need is a web browser and internet access, and you'll find all your files and software just as you left them. >>> Visit <<<

0
Microsoft Office Comes to the Browser

The next release of Microsoft Office will include browser-based versions of some of its main office software products - Word, Excel, PowerPoint and OneNote.
The apps will work in IE, Firefox and Safari browsers
>>> More

Wednesday, July 01, 2009

0
Future of Dating0
Computer Security


0
Microsoft Vs Google -Yahooooo

0
Swine Flu-(Funny Side)

How it Started?


How to Eat -Swine Flu
How to Kiss-Swine FluFinal Stage


Monday, March 30, 2009

Wednesday, December 17, 2008

0
Maggi

0
Exam

0
DDD

0
Lerner

0
Desk

Thursday, July 10, 2008

0
Bank

0
DARE to Drive this Bike
0
T EA M WORK